Aanmelden

Ga jij volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs en kies je voor het RvEC? Daar zijn we erg blij mee, je bent van harte welkom! Het aanmelden bij onze school gebeurt via een aanmeldingsformulier, dat bestaat uit twee delen: het ouderformulier en het onderwijskundig rapport. Je ouders vullen het ouderformulier in en overleggen met je leerkracht in groep 8 welk niveau op het voortgezet onderwijs het beste bij jou past. Je docent zet het advies voor een leerlijn op het onderwijskundig rapport en stuurt dit samen met het ouderformulier en een overzicht van jouw schoolgegevens naar ons. Dit gebeurt digitaal via OSO (overdracht service onderwijs). Wij informeren jouw ouders en je basisschool over de toelating. Zijn jouw ouders het oneens met de beslissing van de toelatingscommissie, dan kunnen zij schriftelijk in beroep gaan.

Extra ondersteuning

Heb jij extra ondersteuning of speciaal onderwijs nodig, dan zet jouw leerkracht dit op het onderwijskundig rapport. Wij bekijken dan samen met deskundigen van het Expertisecentrum wat het beste bij jou past. Als je behoefte hebt aan extra ondersteuning, dan word je in groep 8 getest. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor je ouders. We ontvangen aanmeldingen van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte graag voor de herfstvakantie.

Menu