Begeleiding en zorg

Op het RvEC helpen wij jou om het maximale uit jouw leerloopbaan te halen. Daarom houden we jou en je ontwikkeling goed in de gaten. Je mentor en decaan hebben hierin een belangrijke rol. Je mentor is je eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. De decaan ondersteunt je bij het kiezen van een vervolgopleiding. Remedial teachers kunnen je helpen als je extra ondersteuning nodig hebt bij rekenen of taal. Je kunt huiswerkbegeleiding krijgen, een training volgen als je bang bent om iets fout te doen of als je het lastig vindt om vrienden te maken. Ook als je hulp nodig hebt van buiten de school, proberen we je zo goed mogelijk te helpen. Dan zoeken we hulp van bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar, de jeugdarts, een wijkagent of een andere begeleider uit het onderwijs.

Expertisecentrum

Op school hebben we een Expertisecentrum. In het Expertisecentrum werken orthopedagogen, psychologen, remedial teachers, onderwijskundig begeleiders en andere deskundigen. Ook specialisten van onze samenwerkingspartners binnen Eduwiek werken in het Expertisecentrum. Samen bekijken we hoe we jou zo goed mogelijk kunnen begeleiden. We helpen je ook bij langdurige ziekte, een handicap of bij gecombineerde onderwijsvormen. Begeleiden doen we zo veel mogelijk in de klas. Daardoor is de extra ondersteuning vertrouwd en blijft alles zo normaal mogelijk.

Studiesteunpunt

Als je moeite hebt met plannen, concentreren of overzicht houden, kun je ondersteuning krijgen in ons studiesteunpunt. Op beide schoollocaties hebben we een studiesteunpunt, waar elke middag leerlingen begeleid worden bij het ontwikkelen van hun executieve functies. In eenvoudige woorden betekent dit dat je hulp krijgt bij het ‘leren leren’. We maken hiervoor samen met jou een persoonlijk plan met doelen.

Dyslexie

Heb je dyslexie, dan kun je moeite hebben met lezen, spelling, schrijven en grammatica. Je krijgt bij ons goede ondersteuning, zodat je zo weinig mogelijk last hebt van je dyslexie. Zo kan een remedial teacher jou begeleiden met (begrijpend) lezen en spelling. Ook kun je computerprogramma’s gebruiken die jou helpen bij het lezen, spellen, schrijven en leren. Er zijn verschillende faciliteiten voor leerlingen met dyslexie. Denk aan:

  • Extra tijd voor toetsen.
  • Gebruik van speciale dyslexiesoftware.
  • Gebruik van een computer met spellingcontrole.
  • Gebruik van gesproken lesboeken.
  • Gebruik van een (zelfgemaakte) steunkaart voor taalregels.
  • Begeleiding door een remedial teacher.

De faciliteiten waarvan jij gebruik mag maken, staan op jouw persoonlijke dyslexiepas. Zo is jouw persoonlijke situatie voor iedereen duidelijk.

Menu