Gymnasium

In het kort

Waar komen onze letters vandaan? Waarom hebben voetbalclubs namen van Griekse goden en helden? En hoe kan het dat Frans, Spaans en Italiaans zo op elkaar lijken? Er zijn veel vragen te bedenken waar je een antwoord op kunt vinden door op ontdekkingsreis te gaan naar de wereld van de Grieken en de Romeinen. In het gymnasium ga je op zo’n ontdekkingsreis.

Op ontdekkingsreis

In de brugklas van het gymnasium ga je op zoek naar de oorsprong van je eigen leefwereld. Door je hersenen eens lekker te laten ‘gymnastieken’ ontdek je dat onze manier van denken, onze rechtspraak, ons toneel en onze muziek niet zomaar zijn ontstaan. Talloze gewoontes en uitvindingen zijn bedacht door de Grieken en de Romeinen.

Wereld van toen en nu

In alle lessen kom je knipoogjes naar de ‘klassieke’ oorsprong tegen. Steeds weer ontdek je duidelijke verbanden tussen het heden en het verleden. We houden ons bezig met de vraag hoe de wereld van toen eruitzag en met het leren van de Latijnse taal. Later krijg je ook Grieks. Veel woorden en uitdrukkingen uit het Latijn en Grieks kom je ook nu in onze talen tegen. Wist je dat Latijn tot ver in de middeleeuwen als officiële schrijftaal werd gebruikt in de westerse wereld? Toen kon iedere geschoolde burger Latijn lezen en schrijven, zoals dat nu voor het Engels geldt.

Naar de universiteit

Het RvEC is de enige school in Hoogeveen met een gymnasium. Het gymnasium past bij jou als je een havo-vwo-advies hebt, wilt weten hoe iets werkt en waarom het zo werkt. Dat betekent heus niet dat je alleen maar met je neus in de boeken zit. Je leert kritisch en creatief denken. Dat komt goed van pas bij je vervolgopleiding en beroep. Het gymnasium is een opleiding van zes jaar. Je doet eindexamen in Latijn en/of Grieks. De meeste leerlingen stromen daarna door naar de universiteit.

Menu