Onderwijsconcept Eduwiek

Eduwiek is een onderwijsconcept waarin regulier en speciaal voortgezet onderwijs elkaar versterken. RvEC-leerlingen van het praktijkonderwijs, vmbo en mavo bovenbouw, leerlingen van RENN4 De Atlas en De Windroos, Kentalis en ‘de buren’ van het woon- en behandelcentrum Ambiq krijgen les onder een dak (locatie Voltastraat). Ook maken we gebruik van de expertise van Onderwijscentrum De Twijn. Iedere school heeft zijn eigen plekje in het gebouw, met een eigen plein en ingang. We delen praktijkruimtes, zoals een leskeuken, praktijklokalen voor hout en metaal, een winkel en een simulatiewoonhuis.

Onderwijscombinaties

In Eduwiek werken we vooral samen met het doel om leerlingen het beste onderwijs en de beste ondersteuning te geven, zodat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. In onze schoolgebouwen komen leerlingen met verschillende achtergronden en interesses bij elkaar en leren en leven we samen. We bieden combinaties van onderwijs aan die passen bij de mogelijkheden van elke leerling. Zo kan een leerling van RENN4 zijn heftruckcertificaat halen bij het praktijkonderwijs van het RvEC. En een leerling uit het praktijkonderwijs die heel goed is in Engels, kan daarin les krijgen op het vmbo. Ons motto hierbij is: regulier waar dat kan en speciaal waar nodig.

Voor elke leerling

Alle kennis en expertise binnen Eduwiek is gebundeld in het Expertisecentrum. Dit team zorgt voor passende, laagdrempelige ondersteuning. De begeleiding is zo veel mogelijk in de klas. Het totale aanbod aan onderwijs, begeleiding en zorg is beschikbaar voor iedere leerling, van het praktijkonderwijs tot en met het gymnasium.

De partners binnen onderwijsconcept Eduwiek:

De bijzondere leerroute van Joyce van Dijk

Eduwiek is ontstaan uit een gedeelde visie om élke jongere een optimale leerloopbaan te bieden die past bij zijn of haar talenten, wensen en interesses. Zo ook bij Joyce!

Menu