1hvE: havo/vwo met extra begeleiding

Vanaf schooljaar 2023-2024 starten het RvEC en RENN4 met de leerroute 1hvE: een brugklas voor leerlingen met een havo/vwo-niveau en een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Kleine brugklas met vaste dagstructuur

De 1hvE-klas is een kleine brugklas met maximaal zestien leerlingen. De klas krijgt les in een vast lokaal op locatie Bentinckspark. Vakdocenten van het RvEC komen naar de klas toe en de mentor van RENN4 is de hele dag aanwezig in de klas. We werken met een vaste dagstructuur: de lesdag heeft dagelijks dezelfde begin- en eindtijd.  Voor een aantal vakken staan minder lesuren in het lesrooster, zodat er meer tijd vrijkomt om zelfstandig – met begeleiding van de mentor – te werken. Zo kun je meer op eigen tempo leren en ontwikkelen.

Schakelen naar reguliere klas

Het doel van de 1hvE-klas is dat leerlingen doorstromen naar een reguliere klas op locatie Bentinckspark. Per leerling bekijken we wanneer hij of zij gedeeltelijk kan schakelen naar een reguliere klas. We volgen hetzelfde lesprogramma als de andere brugklassen. Dat maakt het schakelen gemakkelijker. We werken ernaartoe dat ook deze leerlingen met een havo- of vwo-diploma van school gaan.

Iets voor jou?

Deze leerroute is ontwikkeld voor leerlingen die moeite hebben met de structuur en werkwijze van het reguliere onderwijs. Bijvoorbeeld omdat voor hen de klas te groot is, er te veel wisselingen van docenten en lokalen zijn of omdat ze gebaat zijn bij meer duidelijkheid en voorspelbaarheid.

 Wil je meer weten over deze leerroute? Neem dan contact op met Els van Grunsven (hoofd Expertisecentrum): e.vangrunsven@rvec.nl of bel naar: (0528) 35 86 58.

Menu