RvEC krijgt voldoende van onderwijsinspectie: ‘RvEC levert belangrijke bijdrage in inclusief onderwijs’

Het Roelof van Echten College (RvEC) heeft een voldoende gekregen van de onderwijsinspectie. “Een onderzoek van de onderwijsinspectie is voor een schoolbestuur een belangrijk moment. Het werk van elke individuele medewerker tot en met dat van de bestuurder wordt getoetst. We zijn blij dat de inspectie de kwaliteit van de besturing, kwaliteitszorg en ambities met het eindoordeel voldoende bestempelt”, zegt Kor de Groot, voorzitter van de Raad van Toezicht van het RvEC.

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Scholen kunnen het oordeel voldoende, onvoldoende of zeer zwak krijgen. In december heeft de inspectie het Roelof van Echten College bezocht. Er is onderzocht of de sturing door het bestuur op de onderwijskwaliteit op orde is, of er sprake is van goed financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs. Dit heeft geleid tot een positief oordeel van de inspectie.

Passend onderwijs is ‘dik in orde’

Naast het stempel voldoende kreeg het RvEC mooie complimenten van de inspectie. ‘Doordat het RvEC met het onderwijsconcept Eduwiek veel en langdurig inzet op het realiseren van zo inclusief mogelijk onderwijs, levert de school een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling naar zo inclusief mogelijk onderwijs’, is bijvoorbeeld te lezen in het inspectierapport. De Groot licht toe: “De visie van het RvEC is: een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind. Het woord ieder staat voor de inclusiviteit die de school nastreeft.” De inspectie concludeert dat deze visie breed wordt gedeeld op het RvEC, want inclusief onderwijs kwam in alle gesprekken terug die zij gevoerd heeft. Passend onderwijs op het RvEC is ‘dik in orde’, aldus de inspectie. “De sterke visie op inclusiviteit geeft het RvEC een uniek karakter. Dankzij onderwijsconcept Eduwiek kunnen alle leerlingen – van praktijkonderwijs tot en met gymnasium – profiteren van een totaalaanbod aan onderwijs, zorg en begeleiding. Daar zijn medewerkers trots op.”

Positief over kwaliteitszorg, financiën en samenwerking

“Daarnaast ziet de Inspectie dat de organisatie van kwaliteitszorg is aangescherpt en dat deze aanpak een goede houvast biedt”, vervolgt De Groot. “Op financieel gebied is geconstateerd dat het RvEC alles goed op orde heeft en dat de middelen goed worden besteed. Ook is benoemd dat de school in dialoog is met veel partijen in de buitenwereld. Al met al veel mooie woorden en een positief eindresultaat waarmee het RvEC en de Raad van Toezicht erg tevreden mee zijn. Een groot compliment voor alle medewerkers!”

Het rapport wordt binnen enkele weken gepubliceerd door de inspectie en is dan te vinden op https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/.

Menu