Vmbo-leerlingen ontvangen certificaten na waardevolle praktijkervaring bij NNCZ

105 vierdejaars vmbo-leerlingen Zorg & Welzijn van het Roelof van Echten College (RvEC) zijn een prachtig certificaat rijker. De afgelopen maanden hebben zij binnen de verschillende woonzorgcentra van de NNCZ in Hoogeveen in de praktijk geleerd hoe het is om met ouderen te werken. Dat is ontzettend waardevol, zegt RvEC-docent Manon Nieuwenhuis: “De leerlingen zijn allemaal drie stagedagen bij de NNCZ geweest. Ze hebben daardoor een beter beeld van de praktijk gekregen. De stage werd afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Afgelopen week kregen de leerlingen hiervoor een certificaat uit handen van hun praktijkbegeleidsters van de NNCZ.”

NNCZ-begeleiders Annika Wolters en Agnes Slomp zijn positief over het project. “In januari 2023 zijn we gestart met het project doorlopende leerlijnen, waarbij vierdejaars vmbo-leerlingen Zorg & Welzijn stage komen lopen bij één van onze woonzorgcentra. Tijdens de stage maken zij kennis met verschillende facetten van ouderenzorg door in de praktijk te leren. Dit is een nieuwe vorm van leren die we samen met het onderwijs ontwikkelen. De leerlingen van het RvEC sluiten de stage af met een proeve van bekwaamheid, waarin ze moeten laten zien dat ze een oudere veilig van rolstoel of rollator naar een stoel kunnen begeleiden of andersom. Ook moeten ze een oudere kunnen helpen met het aandoen van een jas. Hiervoor krijgen ze een certificaat en het telt mee voor hun eindexamen. We zijn blij dat we dit met beide VO-scholen in Hoogeveen kunnen doen. We merken dat veel leerlingen tijdens de stage steeds enthousiaster worden over het werken met ouderen. Ze hebben vaak een verkeerd beeld van wat ouderenzorg inhoudt. Daardoor kiezen ze bij voorbaat al niet voor de zorg en dat is jammer. Een kijkje in de keuken van de ouderenzorg maakt dit project daarom heel waardevol.”

Buitenschools leren

“Rollator en rolstoel verplaatsen is altijd een onderdeel van het praktijkexamen Zorg & Welzijn. Het is bij ons op school de slechtst gemaakte toets. We oefenen het wel, maar dat is altijd met leerlingen onderling. Onbewust helpen ze elkaar dan toch mee bij het opstaan en gaan zitten. Op het examen werken we met vrijwilligers. Dat maakt de situatie ineens veel praktijkgerichter en ook veel moeilijker. We waren verrast over de goede cijfers die de leerlingen van de begeleiders van de NNCZ kregen op dit examen. Het oefenen met de bewoners maakt dit onderdeel voor leerlingen veel realistischer en daardoor doen ze het beter”, zegt docent Manon Nieuwenhuis. Haar collega Carola Leegte vult aan: “Sowieso vinden wij het een enorme meerwaarde hebben dat onze leerlingen in aanraking komen met de doelgroep. Vaak gebeurt dat namelijk pas op het mbo. Daar komen ze er dan achter wat het inhoudt om met een bepaalde doelgroep te werken. Soms zijn ze dan enthousiast, maar het komt ook voor dat ze merken dat ze een verkeerde opleidingskeuze hebben gemaakt. En dat is jammer. Het RvEC vindt buitenschools leren heel belangrijk en daar zijn wij het vanuit Zorg & Welzijn helemaal mee eens. Dit NNCZ-project past daar heel goed bij.”

Werken met ouderen

Leerlingen Danique Schonewille en Angelique Waack hebben inmiddels al een tijdje geleden hun stage bij het NNZC afgerond. Het certificaat ‘rolstoel en rollator verplaatsen’ en een mooi cijfer op dit examenonderdeel zijn binnen. Angelique: “Dit examenonderdeel is echt moeilijker dan je denkt. Het oefenen op school is ook niet zo handig. Je doet dat met een medeleerling waardoor er al snel een lacherige sfeer ontstaat. Hier moest ik oefenen met de bewoners en dat maakt het veel spannender, maar uiteindelijk ook makkelijker.” “Het omgaan met de ouderen hier vond ik sowieso veel leuker dan ik van tevoren had gedacht”, vertelt Danique. “Ik dacht dat het suf en saai zou zijn en dat je vooral heel veel aan een tafeltje moest zitten. De contacten met de ouderen waren juist heel leuk en er komt ook veel meer bij de ouderenzorg kijken dan ik dacht.” Angelique beaamt dit. “Het is heel gezellig om met ouderen te werken.” Beide leerlingen hebben, naast het oefenen voor het praktijkexamen, allerlei verschillende werkzaamheden moeten doen. “We hebben geholpen bij het maken van de lunch en soms ook ouderen begeleid bij het eten. We hebben spelletjes gedaan en buiten gewandeld. Soms was het voor bewoners ook al heel fijn dat we een praatje met ze kwamen maken.” Net als veel andere leerlingen kijken Angelique en Danique heel tevreden terug op hun stage. Angelique heeft na de stage getwijfeld over een opleiding in de zorg, maar kiest waarschijnlijk toch voor de koksopleiding. “Maar voor deze stage dacht ik echt dat de zorg helemaal niets voor mij zou zijn en dat is nu wel veranderd.” Danique: “Ik overweeg om de opleiding maatschappelijke zorg te gaan doen. Dan leer je om mensen te begeleiden bij allerlei activiteiten. Zonder deze stage was ik daar niet zo snel opgekomen.”

De NNCZ en de VO-scholen gaan de komende tijd in gesprek met het Alfa-college hoe al eerder verworven vaardigheden mee kunnen tellen als een leerling doorstroomt naar een zorgopleiding binnen het mbo. Dit versterkt de doorlopende leerlijn.

Foto: Reyer Boxem

Menu