RvEC en RENN4 starten leerroute voor havo/vwo-leerlingen met extra ondersteuning

Eduwiekpartners Roelof van Echten College (RvEC) en RENN4 zijn gestart met de nieuwe leerroute 1hvE: een brugklas voor leerlingen met een havo/vwo-niveau en een specifieke ondersteuningsbehoefte. “De 1hvE-klas op locatie Bentinckspark biedt leerlingen tijd en ruimte om op hun eigen manier te ontwikkelen. Hun weg naar een havo- of vwo-diploma loopt anders dan in een reguliere klas. We kijken ernaar uit samen op ontdekkingstocht te gaan”, vertelt coördinator Caroline van Haeringen.

Onderwijsconcept Eduwiek wordt vaak gekoppeld aan schoollocatie Voltastraat, maar het totale aanbod van onderwijs, zorg en begeleiding geldt voor alle leerlingen van de Eduwiekpartners. Dus ook voor de havo- en vwo-leerlingen op locatie Bentinckspark. Ook daar zijn leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in hun reguliere leerroute. Zij lopen bijvoorbeeld vast in het onderwijs omdat voor hen de klas te groot is, er te veel wisselingen van docenten en lokalen zijn of omdat ze gebaat zijn bij meer duidelijkheid en voorspelbaarheid. Daarom zijn we deze week gestart met de leerroute 1hvE, voor leerlingen die havo/vwo-niveau en een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben. De 1hvE-klas is een kleine brugklas met maximaal zestien leerlingen en krijgt les in een vast lokaal op locatie Bentinckspark. Vakdocenten van het RvEC komen naar de klas toe en de mentor van RENN4 is de hele dag aanwezig in de klas. We werken met een vaste dagstructuur: de lesdag heeft dagelijks dezelfde begin- en eindtijd. Voor een aantal vakken staan minder lesuren in het lesrooster, zodat er meer tijd vrijkomt om zelfstandig – met begeleiding van de mentor – te werken. Zo kunnen leerlingen meer op eigen tempo leren en ontwikkelen.”

Schakelen naar reguliere klas

Het doel van de 1hvE-klas is dat leerlingen doorstromen naar een reguliere klas op locatie Bentinckspark. “Per leerling bekijken we wanneer hij of zij gedeeltelijk kan schakelen naar een reguliere klas. We volgen nagenoeg hetzelfde lesprogramma als de andere brugklassen. Dat maakt het schakelen makkelijker. We werken ernaartoe dat ook deze leerlingen met een havo- of vwo-diploma van school gaan.”

Eduwiek

Al ruim zes jaar bouwen de Eduwiek-partners samen aan een inclusief onderwijsconcept waarin het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van leerlingen. “Een inclusieve school waar verschillende vormen van onderwijs, zorg en begeleiding vloeiend samenkomen, waar iedereen meedoet en waar iedereen volop kansen heeft om zich te ontwikkelen… daar dromen we van binnen Eduwiek”, zegt RENN4-bestuurder Jeep Jonker. RvEC-bestuurder Albert Weishaupt vult aan: “Inclusief onderwijs betekent onder andere dat Eduwiek leerlingen de kans geeft om over de grenzen van de betrokken scholen te leren en zich te ontwikkelen. De komst van de 1hvE-brugklas is daarvan een mooi voorbeeld. Als we niet met elkaar Eduwiek waren geweest, was deze bundeling van onderwijs, zorg en begeleiding nooit gelukt.”

Menu