RvEC erkende opleidingsschool

Het Roelof van Echten College (RvEC) is erkend als opleidingsschool voor studenten die leraar willen worden. Het RvEC is onderdeel van Noordermarke, een samenwerkingsverband met andere scholen en opleidingsinstituten in de regio. “We zijn heel trots op het besluit van de minister. Dit betekent dat de aspirantfase voorbij is en dat we vanaf nu een erkende opleidingsschool zijn”, zegt Roland Baas, voorzitter van de stuurgroep van Noordermarke.

Samen met een aantal Drentse en Overijsselse VO-scholen en opleidingsinstituut Windesheim participeert het RvEC in de opleidingsschool Noordermarke. “Binnen Noordermarke is er een heldere visie op het beroep van leraar en een doorgaande lijn van opleiden. In een gezamenlijk programma maken we een duidelijke koppeling tussen de theorie van de lerarenopleiding en de praktijk in de scholen. 40% van hun tijd leren de studenten in de praktijk, de overige 60% leren ze op Windesheim”, vervolgt Baas. Daarnaast zorgt Noordermarke voor een intensieve samenwerking tussen de aangesloten scholen waarmee expertise en kennis wordt uitgewisseld. “Zo wordt gewerkt aan een sterke lerarenopleiding en een sterk docentencorps in onze regio.”

Positieve beoordeling

De erkenning kwam na een uitvoerig onderzoek waarin het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de leeromgeving, de organisatie en de kwaliteitscultuur onder de loep nam. Op al deze onderdelen kreeg Noordermarke, en daarmee het RvEC, een positieve beoordeling.

Menu