Tijdelijke lokalen op locatie Bentinckspark in gebruik

“Vandaag zijn de eerste lessen gegeven in de zes nieuwe, extra lokalen op onze locatie Bentinckspark”, zegt Albert Weishaupt, bestuurder van het RvEC. “Door ons huidige leerlingenaantal zit die locatie bomvol. De uitbreiding van onze locatie zorgt voor meer ruimte en rust in de school. Daarom zijn we er heel blij mee!”

Krapte door groei leerlingenaantal en kleinere klassen

Locatie Bentinckspark, die sinds 2014 in gebruik is, is gebouwd met het oog op krimp van het aantal leerlingen. “In Hoogeveen en omgeving hebben we al een aantal jaren te maken met een dalend totaalaantal leerlingen. Die krimp is vooralsnog aan onze school voorbijgegaan”, legt Weishaupt uit. Toen locatie Bentinckspark in aanbouw was, was de verwachting dat er in schooljaar 2021-2022 ongeveer 900 leerlingen naar die locatie zouden gaan. In werkelijkheid zijn dat zo’n 1.100. “Naast de grote interesse in het onderwijs van het RvEC, speelt de coronacrisis een rol in de krapte die we ervaren. De NPO-gelden maken het mogelijk om kleinere klassen te maken, maar daar hebben we meer ruimte en dus extra lokalen voor nodig.”

Tijdelijke huisvesting

Het RvEC verwacht dat de tijdelijke huisvesting vijf jaar lang op het schoolterrein blijft staan. “Zo lang hebben we de extra lokalen wel nodig. Mocht dat nog langer zijn, dan moeten we op zoek naar een meer structurele oplossing. Wij vinden dat dat in afstemming met andere scholen in de gemeente Hoogeveen moet, want het is een Hoogeveens breed vraagstuk.”

Menu