Eduwiek: voor ieder kind

Eduwiek is een uniek onderwijsconcept van het RvEC, RENN4, Ambiq, Kentalis en Onderwijscentrum de Twijn. Het is ontstaan uit een gedeelde visie om élke jongere een optimale leerloopbaan te bieden die past bij zijn of haar talenten, wensen en interesses. Door een bundeling van kennis en expertise van regulier en speciaal voortgezet onderwijs heeft Eduwiek hiervoor alles in huis.

Onderwijsconcept Eduwiek biedt voor ieder kind passende vormen van onderwijs, zorg en begeleiding op de locaties Voltastraat (praktijkonderwijs, vmbo en mavo bovenbouw) en Bentinckspark (mavo onderbouw, havo, atheneum en gymnasium). “Met het Eduwiekconcept bieden we allerlei vormen van ondersteuning, zoals bij het leren zelf, op sociaal-emotioneel gebied of bij (gedrags)problematiek. We leveren ook maatwerk. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld vakken op een hoger niveau volgen of hun diploma door een aangepaste vorm van toetsing halen. Geen leerling is gelijk en dus is ons onderwijs ook niet voor elke leerling hetzelfde”, legt RvEC-bestuurder Albert Weishaupt uit. Spin in het web van het onderwijsconcept is het Expertisecentrum, waar onderwijsondersteuners van alle Eduwiekpartners samenwerken in het ondersteunen van leerlingen en docenten op beide locaties. “Vanuit het Expertisecentrum kunnen we voor ieder kind een passende leerloopbaan uitstippelen en kunnen we iedere docent ondersteunen om daar in de klas aan te werken.” De Eduwiekpartners zijn destijds met het onderwijsconcept gestart vanuit de gedachte dat heel veel leerlingen baat zouden kunnen hebben bij een kruisbestuiving tussen speciaal en regulier onderwijs. Belangrijk uitgangspunt daarbij is vanaf het begin geweest ‘Samen waar het kan, apart waar het moet’. “Wij willen zo min mogelijk eilandjes van speciaal onderwijs in een reguliere onderwijssetting creëren. Het bijzondere van onderwijsconcept Eduwiek is dat leerlingen waar mogelijk regulier onderwijs volgen en daarbinnen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Omdat we dat als Eduwiekpartners samen doen, hebben we daarvoor ook alles in huis. Hier kan het. En het mooie is dat dat kwalitatief beter onderwijs voor ál onze leerlingen oplevert. Wat voor enkele leerlingen goed is, pakt vaak positief uit voor iedereen. Zo halen we samen het onderste uit de kan voor al onze leerlingen.”

Dit is Eduwiek: het verhaal van Mara Mulderij

Mara Mulderij zit in het derde leerjaar van de mavo op locatie Voltastraat van het RvEC. Dat gaat heel goed. Ze haalt prima cijfers en zit lekker in haar vel. Toen Mara drie jaar geleden begon, was dat heel anders. “Wie toen tegen mij had gezegd dat ik nu in een mavoklas zou zitten, had ik absoluut niet geloofd”, lacht Mara.

Klas met leerwegondersteuning

Mara vond het lastig op de basisschool. Door haar dyslexie en ADD had ze moeite met het schoolwerk. Daardoor werd ze erg onzeker en had ze het gevoel dat ze niet slim genoeg was. “Ondanks dat ik mijn IEP-toets in groep 8 heel goed had gemaakt, bleef ik onzeker”, vertelt Mara. “Daarom ben ik op het RvEC in een speciale klas met leerwegondersteuning (lwoo) geplaatst op kaderniveau. Ik had dan rustig de tijd om te kijken wat ik kon.” In een lwoo-klas zitten minder leerlingen dan in een reguliere klas en worden alle algemene vakken door de mentor gegeven. Hierdoor zien de leerlingen hun mentor wel vijftien uur in de week. Dat zorgt voor rust en structuur, want er zijn veel minder lokaal- en docentwisselingen.  Daarnaast heeft de mentor de leerlingen heel goed in beeld. “Ik vond het fijn dat ik een goede band met mijn mentor kon opbouwen”, zegt Mara. “Daar heb ik veel steun aan gehad.”

Ik kan het wél

Door de aanpak en de ondersteuning in de lwoo-klas groeide Mara’s zelfvertrouwen. Mara: “De mentor en de docenten lieten me keer op keer zien dat ik het wél kon. Eigenlijk kon ik daardoor in het tweede leerjaar al verder met de mavo, maar vanwege corona heb ik de overstap uiteindelijk pas in de derde klas gemaakt.” Voor Mara was deze overstap in het begin dubbel spannend. Niet alleen ging ze een hoger niveau doen. Ook kwam ze van de lwoo-klas in een reguliere klas. “Dat ging vanaf het begin heel goed. Ik vind het nu wel fijn om vaker van lokaal te wisselen en meer verschillende docenten op een dag te zien. Bovendien zit ik nu in een klas met veel meer meiden”, lacht Mara. Wel vond ze het in het begin wennen om haar mentor minder te zien dan ze in de lwoo-klas gewend was. “Gelukkig is mijn mentor altijd goed bereikbaar. Wiskunde vond ik ook pittig, maar mijn cijfers zijn goed. Ik weet nu dat als ik mijn best doe, ik het gewoon kan.”

Weten waar je het voor doet

Mara stopt veel tijd in haar schoolwerk, maar dat vindt ze niet erg. “Ik weet waar ik het voor doe. Ik wil graag snel starten op het mbo om daar een leuke opleiding te gaan volgen.” Ze twijfelt tussen iets creatiefs of toch de opleiding tot onderwijsassistent. “Onderwijsassistenten ondersteunen leerlingen in de klas. Ik heb zelf ook heel veel aan extra hulp gehad. Ik zou het daarom best leuk vinden om leerlingen in een soort hulpklas verder te helpen. Ik wil ze graag laten zien dat ze meer kunnen dan ze misschien denken.”

Dit is Eduwiek: het verhaal van Giovanni Wijnholds

Giovanni Wijnholds zit in het derde leerjaar vmbo KB op De Atlas, een school voor speciaal onderwijs die net als het RvEC gevestigd is in het gebouw aan de Voltastraat. Het bijzondere aan de leerroute van Giovanni is dat hij zijn beroepsgerichte vakken op het RvEC volgt, in het reguliere onderwijs dus.

Beroepsgericht bezig

Giovanni volgt het examenprogramma Dienstverlening en Producten op het RvEC. Op dit moment is hij bezig met een keuzemodule houtbewerking. Als hij klaar is met het vmbo, wil hij graag een technische studie op het mbo gaan volgen. “Ik vind het leuk om met mijn handen te werken”, vertelt Giovanni. “Daarom ben ik ook van vmbo TL naar vmbo KB gegaan. Ik ben liever beroepsgericht bezig. Het liefst ga ik autotechniek doen, maar misschien wordt het ook wel wat anders.” Doordat hij de beroepsgerichte vakken op het RvEC volgt, krijgt hij straks een vmbo KB-diploma. “Daar ben ik heel blij mee, want daardoor kan ik instromen in een mbo 2 of 3 opleiding. Als ik mijn diploma met een staatsexamen op De Atlas zou halen, krijg ik certificaten voor de beroepsgerichte vakken. Daarmee kan ik in het mbo alleen met een niveau 1 opleiding starten.”

Speciaal én regulier

De combinatie van les krijgen op De Atlas en op het RvEC bevalt Giovanni goed. “Op De Atlas krijg ik de ondersteuning die ik nodig heb. Daardoor gaat het in de lessen erg goed. Ik haal goeie cijfers en ben gemotiveerd. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik voor de praktijkvakken naar het RvEC kan.” Hij zit daar in een reguliere klas, maar krijgt als het nodig is wel ondersteuning van zijn eigen mentor. Dat is voor Giovanni prettig, maar ook voor zijn RvEC-docenten, die begeleiding van hun collega’s uit het speciaal onderwijs kunnen inschakelen. Met Giovanni pakt het allemaal heel goed uit. Dat komt ook omdat hij de lessen op het RvEC erg leuk vindt. “De praktijkvakken worden hier stoer gegeven”, legt hij uit. “We maken dingen die wat industriëler zijn en dat spreekt mij aan. Ik krijg ook veel vrijheid in hoe ik iets aan wil pakken.”

Lang onderweg

Giovanni moet er wel wat voor over hebben om zijn praktijklessen op het RvEC te kunnen volgen. Iedere dag komt hij met de bus vanuit Klazienaveen naar school. “Ik ben ongeveer anderhalf uur onderweg”, vertelt Giovanni. “Soms heb ik erg lange dagen. Op vrijdag heb ik bijvoorbeeld tot 16.00 uur les op het RvEC.” Heel erg vindt hij dat niet. “Hier krijg ik de kans om straks met een mooi vmbo-diploma op zak naar het mbo te gaan. Als ik niet hier in Hoogeveen op school had gezeten, was me dat vast niet gelukt.”

De verhalen van Mara en Giovanni zijn gepubliceerd in ons oudermagazine Ouders van Roelof: Ouders van Roelof winter 2022

Menu