LWOO

Leerwegondersteuning (lwoo)

Sommige leerlingen hebben extra begeleiding nodig om een vmbo-diploma te halen. Bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben met leren of meer ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied. Voor deze leerlingen hebben wij het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Je kunt leerwegondersteuning krijgen in een vmbo-klas die het beste bij jou past: BB, KB of KB/TL. Je krijgt les in dezelfde vakken en we gebruiken dezelfde lesmethodes als leerlingen zonder leerwegondersteuning. Ook maak je dezelfde toetsen. Lwoo is dus geen aparte leerweg, maar gewoon vmbo met extra ondersteuning.

Extra aandacht en begeleiding
Als lwoo-leerling kun je op verschillende manieren extra ondersteuning krijgen. Jouw ouders/verzorgers en je meester of juf van de basisschool overleggen met ons wat jij nodig hebt. Bijvoorbeeld: een kleinere klas, meerdere vakken van een docent, FLEX-lessen, extra hulp bij het plannen en maken van het huiswerk en meer. Samen streven we ernaar om het onderwijs en de begeleiding zo goed mogelijk bij jou te laten passen. Zo helpen we jou verder naar een vmbo-diploma en naar een succesvolle toekomst.

Menu