De bovenbouw

Na de tweede klas kom je in de bovenbouw van de mavo. Vanaf het derde leerjaar volg je vakken die het beste bij jou passen. Je kiest namelijk een examenpakket. Je kan kiezen uit vier profielen met een vakkenpakket dat voor een groot deel vaststaat. De profielen zijn Economie, Techniek, Zorg & Welzijn en Landbouw. Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel (Nederlands en Engels), twee vakken in het profieldeel en een paar vakken in het door de school ingevulde vrije deel (zoals lichamelijke opvoeding, GMF en mentoraat en LOB). Je examenpakket bestaat uit zeven vakken. Het zevende vak is sport, beeldende vakken of technologie & toepassing. Wil je na de mavo door naar de havo? Dan mag je ook een theorievak kiezen in plaats van het keuzevak uit de eerste twee jaren op de mavo.

Menu