Kor de Groot: “Een mooie toekomst ligt voor je, als je er zelf maar in gelooft”

“In heel Nederland wordt gesproken over inclusief onderwijs, maar ik durf wel te zeggen dat het RvEC een uniek karakter heeft door de sterke visie op inclusiviteit. Dankzij onderwijsconcept Eduwiek kunnen alle leerlingen – van praktijkonderwijs tot en met gymnasium – profiteren van een totaalaanbod aan onderwijs, zorg en begeleiding. Als Raad van Toezicht (RvT) zien we dat het RvEC rijk onderwijs biedt, waarbij er volop kansen zijn voor iedere leerling. Daar mogen we samen trots op zijn”, zegt RvT-voorzitter Kor de Groot.

Kor is werkzaam als directeur SSO-Noord bij het Ministerie van OCW. Daarnaast is hij lid van de RvT van vijf stichtingen/organisaties: het RvEC in Hoogeveen, De Zijlen in Groningen (een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking), stichting Openbaar Onderwijs Emmen, stichting Ommeriek in Appingedam en professionele basketbalclub Donar. “Sinds 2017 ben ik lid van de RvT op het RvEC, sinds 2022 in de rol van voorzitter. Ik vind het heel leuk om met mijn expertise op het gebied van economie en integrale bedrijfsvoering een bijdrage te kunnen leveren aan een onderwijsorganisatie. De dynamiek en diversiteit aan uitdagingen in het onderwijs is groot. Erg interessant!”

Werkgever, adviseur en toezichthouder

De RvT heeft een werkgeversrol, een adviserende rol en een toezichthoudende rol. “De RvT is de werkgever van het schoolbestuur. Bij onze adviserende en toezichthoudende rol kun je bijvoorbeeld denken aan het goedkeuren van de begroting en het meerjarenplan en het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen”, legt Kor uit. “De RvT van het RvEC bestaat uit zes leden met een diverse achtergrond. Onderwijskundig, juridisch, financieel, bedrijfskundig… Die combinatie is onmisbaar om de juiste vragen te kunnen stellen, scherp te kunnen analyseren en een waardevol klankbord voor de bestuurder te kunnen zijn.”

Intensieve samenwerking

“Als RvT houden we niet alleen toezicht op het RvEC, maar hebben we ook een belangrijke rol in het regionale onderwijs. Daarom stoppen we al een aantal jaren veel energie in intensivering van de samenwerking met Wolfsbos. We zijn ervan overtuigd dat we samen het onderwijs efficiënter kunnen organiseren, een antwoord kunnen geven op het lerarentekort, kosten kunnen besparen en kunnen investeren in het behouden van kwalitatief goed onderwijs en een breed onderwijsaanbod. Er zijn volop kansen om samen het beste te betekenen voor de leerling van nu én de toekomst.”

Heb vertrouwen en benut kansen

Een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van jonge mensen, dat motiveert Kor. “Toen ik op de basisschool zat, liep ik door gehoorproblemen een leerachterstand op. Ik stapte over naar het speciaal basisonderwijs en daar lukte het in enkele jaren om die hele leerachterstand weg te werken. De buitenwereld dacht misschien ‘Daar zit niks in’, maar ik besloot ervoor te gaan. Met veel doorzettingsvermogen kun je ver komen, in mijn geval van speciaal onderwijs tot aan de universiteit. Ik gun iedere leerling die drive om het beste uit zichzelf te halen. Heb vertrouwen in jezelf en benut de kansen die je bij het RvEC krijgt. Een mooie toekomst ligt voor je, als je er zelf maar in gelooft.”

Het interview met Kor de Groot is gepubliceerd in ons oudermagazine: Ouders van Roelof zomer 2024

Menu