Leerlingen bootsen Europees Parlement na

Het provinciehuis in Assen was vorige week gevuld met leerlingen die heel enthousiast zijn als het over het Europees Parlement gaat. Jongeren uit heel Drenthe bootsen het Europees Parlement na tijdens het Model European Parliament (MEP). Ook RvEC-leerlingen deden mee. “Ik vind het zo leuk”, zegt Sam Blenkers vol enthousiasme. “Ik werd vanochtend wakker en normaal heb ik altijd moeite om mijn bed uit te komen. Dit keer: half zeven, bed uit! Normaal gesproken is het half negen.”

MEP is een organisatie die jongeren stimuleert om na te denken over serieuze onderwerpen die in de huidige samenleving erg actueel zijn. Tijdens MEP debatteren en vergaderen jongeren met elkaar en spelen ze het Europese parlement na. De ene leerling is voorzitter, de ander is de pers en weer iemand anders is bezig met een speech. Iedereen heeft een taak. “Ik vind het persoonlijk altijd erg interessant hoe het recht en de politiek werkt, om te zien hoe het er daadwerkelijk aan toegaat”, zegt Lieke Glimmerveen. “Hier boots je het zo goed mogelijk na. Echt heel interessant om mee te krijgen.” Sam: “Ik heb geleerd om niet bang te zijn om mij uit te spreken. Dat ik best kan debatteren. Dat ik mag zeggen: dit ben ik en hier sta ik voor. Ik hoef mij daar niet voor te schamen en dat vind ik heel fijn.”

Debatteren met veel lol

Voorafgaand aan de plenaire vergadering op 6 juni gingen de leerlingen twee dagen in Meppel vergaderen over hun resoluties met onderwerpen zoals migratie en regionale ontwikkeling. In de plenaire vergadering zelf werden alle resoluties besproken en werd er over de standpunten gedebatteerd. Alle leerlingen waren erg gedreven, maar naast serieus zijn was er ook ruimte voor grappen en lachen.

Politieke carrière?

Voor een aantal van deze jongeren blijft het niet bij vandaag. Enkele leerlingen worden geselecteerd om de provincie te vertegenwoordigen tijdens de nationale conferentie. En zien we deze scholieren later terug in de politiek? “Ik moet mij nog goed oriënteren”, zegt Lieke. “Ik heb wel nagedacht over een studie rechten of politicologie. Ik vind het heel interessant dus wie weet.” Sam is stelliger. “Ik wil later zelf heel graag de politiek in. Ik wil aan de RUG studeren en daarna wil ik de Tweede Kamer in.”

Tekst: met dank aan RTV Drenthe en Mila Boer (4vwo-leerling RvEC)

Menu