Geslaagde ontruimingsoefeningen

Het RvEC houdt regelmatig ontruimingsoefeningen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op allerlei incidenten. Kortgeleden werd op locatie Voltastraat een brand in scène gezet en ook op locatie Bentinckspark vond een fictief incident plaats. Binnen enkele minuten stonden alle leerlingen, medewerkers en bezoekers buiten op de verzamelplaats. Met dank aan onder anderen betrokken leerlingen en de hulpdiensten kijken we terug op geslaagde oefeningen.

“Iedereen draagt een steentje bij aan een veilige school”, zegt arbo-coördinator Françie Sprakel. “Daarom betrekken we docenten, leerlingen, ouders, hulpverleners (zoals politie en brandweer) en anderen actief bij onze trainingen en oefeningen. Een aantal medewerkers vervult de taak van waarnemer tijdens ontruimingsoefeningen. Tijdens de oefening op locatie Bentinckspark hielpen 5vwo-leerlingen ook met het waarnemen.”

Tijdens de oefeningen werden beide locaties volledig ontruimd. “Voor locatie Bentinckspark betekent dat dat ruim 1.200 personen het gebouw moeten verlaten. Op locatie Voltastraat – waar ook RENN4 is gevestigd – gaat het om zo’n 1.400 personen. Opvallend was hoe rustig de ontruiming verliep op beide locaties. Leerlingen gaven elkaar de ruimte en na enkele minuten waren de meeste personen uit het gebouw. Geslaagde oefeningen dus!”

Menu