RvEC-leerlingen Marion en Bryan leren schoolgenoten én docenten gebarentaal

“Het was best een beetje spannend, maar vooral heel leuk om zélf les te geven”, zegt 5havo-leerling Marion Meuleman enthousiast. Samen met Bryan Tigelaar uit 4havo heeft ze een aantal lessen gebarentaal gegeven, aan leerlingen én aan docenten. Marion: “Bryan en ik zijn voor ons profielwerkstuk bezig met gebarentaal. Hoe verschilt het aanleren van gebarentaal bij meerdere doelgroepen? Welke doelgroep kan makkelijker gebarentaal leren: volwassenen of jongvolwassenen? Om dat te onderzoeken, besloten we BOV-uren gebarentaal te geven. Het was erg leuk om even in de schoenen van een docent te staan!”

“Op het lesrooster van RvEC-leerlingen van locatie Bentinckspark staan BOV-uren: uren voor begeleiding, ondersteuning of verdieping”, vertelt Claus Benjamins, afdelingsleider havo. “Leerlingen kiezen zelf hoe zij deze uren willen invullen. Dat doen zij natuurlijk samen met hun mentor en docenten. Zij coachen leerlingen intensief en helpen om goede keuzes te maken. Die eigen keuzevrijheid is niet alleen leuk, maar ook belangrijk om te groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Marion en Bryan zijn daar een fantastisch voorbeeld van!”

Profielwerkstuk

Dankzij haar verschijning in de coronapersconferenties heeft gebarentolk Irma Sluis veel mensen enthousiast gemaakt voor gebarentaal. Het zette Marion en Bryan aan het denken over het leren van gebarentaal. “Hoe leer je eigenlijk gebarentaal? En heeft leeftijd invloed op hoe gemakkelijk je gebarentaal kunt leren? Deze en andere vragen onderzoeken wij in ons profielwerkstuk”, zegt Bryan. “We onderzoeken welke doelgroep het makkelijkste gebarentaal kan leren: horende tieners of horende volwassenen. Het leek ons leuk om lessen gebarentaal te geven tijdens de BOV-uren. We hebben lessen gegeven aan leerlingen en aan docenten. Dat zijn onze vergelijkingsgroepen: wie heeft er uiteindelijk het beste en het meeste geleerd?”

Ezelsbruggetjes

“Ons eerste BOV-uur viel meteen goed in de smaak, zowel bij de leerlingen als bij de docenten”, vervolgt Marion. “We begonnen met het handalfabet leren, dat ging bij iedereen wel redelijk snel. Na de laatste les willen we bekijken hoe goed de groepen het handalfabet, de getallen, dagen van de week en jezelf voorstellen onder de knie hebben. Maar we gaan niet toetsen, hoor! Na de laatste les gaan we conclusies trekken en ronden we ons profielwerkstuk af. Zover is het nog niet, maar we hebben al wel een paar opvallende dingen gezien. Bijvoorbeeld dat docenten veel meer gebruikmaken van ezelsbruggetjes dan leerlingen.”

Klein beetje werkervaring

“We hebben de lessen natuurlijk vooral voor ons profielwerkstuk gegeven, maar ik heb wel ontdekt dat ik het leuk vind om voor de klas te staan”, zegt Bryan. “Ik zie het wel voor me om later in het basisonderwijs te gaan werken.” Ook Marion is positief over haar ervaringen als ‘docent’: “Ik vond het vooral leuk om te zien hoe je anderen iets leert. Het zou goed zijn als iedereen een klein beetje gebarentaal zou kunnen. Voor een aantal RvEC’ers heb ik daar een steentje aan bijgedragen. Dat vind ik toch wel heel gaaf!”

Menu