Contactgegevens
Roelof van Echten College
Postbus 2152
7900 BD Hoogeveen

Telefoon: (0528) 35 86 58
Fax: (0528) 35 86 93
E-mail: info@rvec.nl

Bankrekening: NL66 RABO 0347 9562 97 ten name van Roelof van Echten College Hoogeveen

 

Ouders beleven schoolleven van hun kind op het RvEC

Eind oktober konden ouders zelf ervaren hoe het is om les te krijgen op het RvEC. Ruim honderd ouders hadden zich aangemeld voor de open lesavond en namen plaats in de schoolbanken van locatie Bentinckspark. Een geslaagde avond!

Voor de meeste ouders was het alweer even geleden dat zij zelf naar school gingen. Nu hun kinderen na een schooldag ongetwijfeld thuis komen met verhalen over de lessen, toetsen, huiswerk en docenten, was de open lesavond een mooie kans om zelf het schoolleven te herontdekken. Verwachtingsvol stapten ze het RvEC binnen. Het lesrooster bestond uit twee rondes, waarin elf verschillende lessen werden gegeven. In kleine groepen werd de kennis van onder andere aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, scheikunde, economie, kunstbeschouwing en GMF (godsdienst, maatschappijleer en filosofie) opgefrist. De ouders én docenten verlieten het schoolgebouw vol enthousiasme; het was een leuke en leerzame avond.

Menu