Leerlingen zetten MEP-avontuur voort

Elf bovenbouwleerlingen van het RvEC hebben hun MEP-avontuur de afgelopen week voort kunnen zetten tijdens de provinciale ronde van het Model European Parliament (MEP). Omdat Drenthe de provinciale ronde zo lang mogelijk had uitgesteld, kon MEP Drenthe 2021 ondanks de geldende coronamaatregelen tóch fysiek plaatsvinden op het Esdal College te Emmen. Nola Vos uit 5V2 kroop in de rol van journalist en maakte het volgende verslag.

Uitblinkers
Het was voor alle deelnemers, die van zes verschillende scholengemeenschappen uit Drenthe kwamen, niet de eerste keer dat ze het debat aangingen met hun leeftijdsgenoten: de deelnemers van MEP Drenthe 2021 zijn de uitblinkers geweest op de voorrondes van hun scholen. Hoewel de provinciale ronde erg leek op de schoolrondes, was het voor de leerlingen wel even wennen om met onbekende leeftijdsgenoten te brainstormen over geschikte oplossingen voor de vraagstukken. “In het begin was alles wat ongemakkelijk: je praatte eigenlijk vooral met de mensen die je kende. Nu praat je met iedereen en is het één grote groep geworden”, vertelt Caspar Lemmens van het RvEC.

Voorbereiden en trainen
Na het kennismaken begonnen de commissies met het voorbereiden op de plenaire vergadering door het verkennen van de vraagstukken en het bedenken van goede oplossingen. De leerlingen kregen bovendien trainingen aangeboden op het gebied van speechen, debatteren en redevoering, om hun boodschap zo goed mogelijk over te brengen op de dag van de plenaire vergadering.

Spetterende afsluiting
De laatste dag van de MEP-week stond geheel in het teken van de plenaire vergadering, waar commissieleden hun harde werk van de voorafgaande dagen konden delen met de andere commissies. Onder toeziend oog van zowel online publiek als publiek in de zaal, werd door alle commissieleden gedebatteerd en gespeecht over het al dan niet aannemen van de resoluties. Volgens de deelnemers was de plenaire vergadering een spetterende afsluiting van hun MEP-week: alle deelnemers stapten met een voldaan gevoel in de bus terug naar huis.

Het Dagblad van het Noorden plaatste ook een mooi artikel over het MEP.

Foto: Marieke Nijland

Menu