RvEC breidt locatie uit vanwege groeiend leerlingenaantal

Onze schoollocatie Bentinckspark wordt uitgebreid met semipermanente lokalen. Het groeiende leerlingenaantal binnen de school heeft als gevolg dat het schoolgebouw te klein wordt. Bestuurder Albert Weishaupt legt uit: “Na de zomervakantie starten zo’n 450 brugklassers aan hun schooltijd op het RvEC. We zijn er trots op dat we zo veel nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Tegelijkertijd verlaten ongeveer 350 leerlingen onze school met hun diploma op zak. Dat brengt een uitdaging op het gebied van onderwijshuisvesting met zich mee. Het groeiende aantal leerlingen maakt uitbreiding van onze schoollocatie noodzakelijk.”

Meer leerlingen dan verwacht
De afgelopen jaren is de huisvesting van het RvEC volledig vernieuwd, waardoor alle leerlingen les krijgen in moderne, toekomstbestendige locaties. “Vanaf 2014 gaan leerlingen uit de mavo onderbouw, havo, atheneum en gymnasium naar schoollocatie Bentinckspark. Het pand is destijds gebouwd met het oog op krimp”, zegt Weishaupt. “In Hoogeveen en omgeving hebben we namelijk al enkele jaren te maken met krimp van het totaalaantal leerlingen. Die krimp is vooralsnog aan onze school voorbijgegaan. Toen locatie Bentinckspark in aanbouw was, was de verwachting dat er in 2021 ongeveer 900 leerlingen naar die locatie zouden gaan. De werkelijkheid is dat er komend schooljaar ruim 1.100 leerlingen les krijgen in het Bentinckspark.”

Volwaardige lokalen
Nadat diverse mogelijkheden zorgvuldig onder de loep zijn genomen, heeft het RvEC ervoor gekozen om de locatie Bentinckspark uit te breiden met semipermanente lokalen. “Geschakeld aan het hoofdgebouw komen zes extra lokalen te staan. De vergunning is bij de gemeente aangevraagd en als die binnen is, gaan wij meteen aan de slag. Het worden volwaardige lokalen met alles erop en eraan om uitdagend en eigentijds onderwijs te geven. We doen er natuurlijk alles aan dat leerlingen en medewerkers zich ook in deze lokalen thuis voelen.”

Menu